CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Rhagarweiniad
Ynghylch CPAT
Beth sy'n newydd!
Addysg
Gwasanaethau
Prosiectau
Clawdd Offa
Cysylltiadau

Eich Cymuned - Y Trallwng


Fel rhan on Gwasanaeth Rheoli Treftadaeth Rhanbarthol a ariennir gan Cadw, ac ar y cyd Phartneriaeth Y Trallwng a thudalennau gwe Walk Through Time y BBC ar gyfer canolbarth Cymru ( chysylltau i gyfres deledu British Isles, A Natural History), mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys wedi creu map rhyngweithiol or Trallwng, Powys ac amryw o dudalennau gwe ategol am y dref ai chyffiniau. Gall ymwelwyr chwilior map a darllen am y safleoedd, yr henebion, yr adeiladau ac arteffactau o ddiddordeb archaeolegol a hanesyddol, a gweld ffotograffau ohonynt, a chyrchu gwybodaeth gefndir. Or Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol [HER] Clwyd-Powys y dawr wybodaeth yma, bas data ar archeoleg a hanes dan ofal Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys (CPAT) syn agored i ddefnydd y cyhoedd.

Cofiwch fod y rhan fwyaf o safleoedd a drafodir yma yn eiddo preifat, a dylid parchu hyn, er bod modd gweld llawer ohonynt o ffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus.

Dewiswch un or opsiynau canlynol . . .

I gael gwybod mwy am Gofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Rhanbarthol a gwaith arall CPAT, dilynwch yr opsiynau yn y ddewislen ar y chwith or dudalen hon.


'Rydym yn croesawu sylwadau ar y tydalennau hyn a'r wybodaeth ynddynt hwy, i 'wneund hon, neu gael mwy o wybodaeth am yr ardal, cysylltwch a Jeff Spencer at y gyfeiriad hon.