CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto

Eich Gymyned


Fel rhan on Gwasanaeth Rheoli Treftadaeth Rhanbarthol a ariennir gan Cadw, mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys wedi creu mapiau rhyngweithiol o tair cymynedau yn y rhanbarth a dudalennau gwe ategol am yr aneddiadau. Gall ymwelwyr chwilior map a darllen am y safleoedd o ddiddordeb archaeolegol a hanesyddol, a gweld ffotograffau ohonynt, a chyrchu gwybodaeth gefndir. Or Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol [HER] Clwyd-Powys y dawr wybodaeth yma, bas data ar archeoleg a hanes dan ofal Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys (CPAT) syn agored i ddefnydd y cyhoedd.

Rydym yn gobeithio cynyddu nifer y cymunedau rydym yn edrych arnynt dros amser.

Cofiwch fod y rhan fwyaf o safleoedd a drafodir yma yn eiddo preifat, a dylid parchu hyn, er bod modd gweld llawer ohonynt o ffyrdd a llwybrau troed cyhoeddus.

Dewiswch un or opsiynau canlynol . . .

I gael gwybod mwy am Gofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Rhanbarthol a gwaith arall CPAT, dilynwch yr opsiynau yn y ddewislen ar y chwith or dudalen hon.


'Rydym yn croesawu sylwadau ar y tydalennau hyn a'r wybodaeth ynddynt hwy, i 'wneund hon, neu gael mwy o wybodaeth am yr ardal, cysylltwch a CPAT at y gyfeiriad hon. Byddwn yn ymdrechu i gynnwys unrhyw awgrymiadau pan fyddwn yn diwygior tudalennau hyn yn y dyfodol.