CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Eich Gymuned
Y Fflint
Archaeoleg a hanes cynnar y dref
Gwybodaeth bellach
Dolenni i wefannau eraill

Eich Gymuned - Y Fflint

Fel rhan o raglen Nodweddu Tirweddau Hanesyddol Cymru gyfan Cadw, mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys wedi creu’r wefan hon fel cyflwyniad i Archaeoleg a Hanes Cynnar tref y Fflint, yn rhan uchaf aber afon Dyfrdwy.

Defnyddiwch y ddolen yn y bar ar y chwith i gyrchu’r adran hon. Gellir hefyd defnyddio’r bar i gyrchu mwy o wybodaeth am fapiau, siartiau a lluniau ynghyd â llyfryddiaeth eang, a sawl dolen i wefannau eraill o ddiddordeb.