CPAT logo
Cymraeg / English
Y Fflint
Archaeoleg a hanes cynnar y dref
Gwybodaeth bellach
Dolenni i wefannau eraill

Eich Gymuned - Y Fflint

Gwybodaeth bellachYn ogystal â’r hyn a ganlyn, mae yna hefyd nifer o fapiau o ffyrdd cynnar a mapiau a chynlluniau eraill yn ymwneud ag adeiladu a diwygio’r rheilffordd a phrosiectau adeiladu eraill yn y dref.

Mapiau hanesyddol

John Speed, map o’r Fflint, lluniad maes 1607, Coleg Merton Rhydychen
John Speed, map o’r Fflint ar ymyl map o Sir y Fflint, 1610/11
John Speed, map o’r Fflint ar ymyl map o Gymru, 1610/11
Map Stad Mostyn o nifer o ddaliadau, 1740, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, NT/M/28
Map o’r Fflint, tua 1799, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, D/DM/50/1
Castell y Fflint, 1818, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, D/GW/439
Castell y Fflint, 1820, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, D/L/659
Dyfarniad cau tir Plwyf y Fflint, 1830, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, QS/DE/23
Dyfarniad cau tir Tref y Fflint, 1830 y gwnaed copi ohono ym 1864, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, D/DM/568
Map Degwm y Fflint, 1837, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Y Fflint, tir ar werth gan Mr Liefchild, 1854, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, NT/M/90
Map 2 fodfedd yr Arolwg Ordnans, Lluniad Syrfëwr, 1834–35, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Map 1 fodfedd a 4 modfedd yr Arolwg Ordnans (a argraffwyd yn Reports from Commissions Tŷ’r Cyffredin, 1837)
Map 1 fodfedd yr Arolwg Ordnans, ‘Hen Gyfres’
Argraffiad 1af map 6 modfedd yr Arolwg Ordnans, 1878
2il argraffiad map 6 modfedd yr Arolwg Ordnans, 1900
3ydd argraffiad map 6 modfedd yr Arolwg Ordnans, 1912
4ydd argraffiad map 6 modfedd yr Arolwg Ordnans, 1938
Map 1:10,000 yr Arolwg Ordnans, 1969
Argraffiad 1af map 25 modfedd yr Arolwg Ordnans, 1871
2il argraffiad map 25 modfedd yr Arolwg Ordnans, 1899
3ydd argraffiad map 25 modfedd yr Arolwg Ordnans, 1912

Mapiau modern

Map 1:25,000 yr Arolwg Ordnans, 1975
Map 1:25,000 yr Arolwg Ordnans, 2000
Map LandLine yr Arolwg Ordnans, tua 1996

Siartiau’r morlys

Siart y morlys, 1834/51, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, D/LA/76
Siart y morlys, 1849, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, D/BJ/428
Siart y morlys, 1849, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, D/BJ/429
Siart y morlys, 1839 ac ati, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, D/BJ/426
Siart y morlys, 1684, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, D/BJ/424
Siart y morlys, 1732, Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, D/BJ/425

Daeareg a phriddoedd

Arolwg Daearegol Prydain Fawr, Dalen Dyddodion 108, 1924
Arolwg Pridd Cymru a Lloegr, Map Pridd 1:250,000 Cymru a Lloegr, Dalen 2, Cymru, 1983

Lluniau

Ni wnaed unrhyw ymgais hyd yma i ddarparu catalog cynhwysfawr o ddelweddau o’r dref mewn printiau, brasluniau, paentiadau a ffotograffau. Darperir rhestr ddefnyddiol o brintiau topograffig o’r Fflint, er nad yw’n gwbl gynhwysfawr, yn yr erthygl a ganlyn: D. Pratt, ‘The topographic prints of Flintshire’, Flintshire Historical Society Publications 22 (1965–66), 40–67. Nodir nifer o baentiadau, lluniadau a delweddau eraill yn y testun uchod. Ni wnaed chwiliad cynhwysfawr o’r rhain nac o archifau ffotograffau’r dref, fel y rheiny y mae Swyddfa Archifau Sir y Fflint yn eu cadw ym Mhenarlâg.

Ffynonellau printiedig

Mae’r adnoddau ysgrifenedig a ganlyn, boed wedi’u hargraffu neu beidio, yn ymwneud â hanes y Fflint.