Back Next
CPAT logo

Llanbrynmair

MAP 4 (Prehistoric sites - yellow, Roman sites - purple, Medieval sites - blue, Post medieval sites - green)


Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, Hawlfraint y Goron 2004.
Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: GD272221

Base map reproduced from the OS map with the permission of Ordnance Survey on behalf of The Controller of Her Majesty's Stationery Office, Crown Copyright 2004.
All rights reserved. Unauthorised reproduction infringes Crown Copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Licence Number: GD272221


Privacy and cookies 1403 4842 7743 910 3571 39909 7757 4303 39901 4358 5081 7748 7749 7750 7758 7753 7756 7759 1372 8773 39902 4293 7751 7752 8769 7760 17832 39903 17831 7761 66033 1371 42070 42071 22098 42067 4836 26734 26735 42082 22099 4834 18998 22100 5941 8460 22101 22102 22103 4657 4967 15020 15049 15050 15053 15019 19183 15056 22093 66027 26736 42074 66028 66029 66030 66041 66038 66035 66036 66039 66040 66032 66031 32600 8776 8777 15835 26731 26732 26733 37423 87201 1773 8775 22121 8664 18710 15024 15021 15022 15023 15045 15048 15051 15052 15055 8465 5002 1385 8463 8469 8467 8466 8464 1386 15054 3471 8461 15039 15040 15043 15046 15047 3702 5665 6068 19372 5648 23395 18600 1378 1379 18591 18603 18595 18650 18654 15016 15017 15125 18609 18610 18611 18611 18613 18653 18659 18610 18665 18622 18616 18615 18625 18657 18657 18658 18646 18666 18662 18624 18618 18618 18660 5942 18647 18648 18655 18669 18619 18656 7095 18623 1376 3701 1376 8468 19373 85mb0212.jpg 1644-003.jpg 1644-005.jpg 1644-004.jpg 1644-010.jpg 1644-006.jpg 1644-007.jpg 1644-008.jpg 1644-009.jpg