Back Next
CPAT logo

Llanbrynmair

MAP 3 (Prehistoric sites - yellow, Roman sites - purple, Medieval sites - blue, Post medieval sites - green)


Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, Hawlfraint y Goron 2004.
Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: GD272221

Base map reproduced from the OS map with the permission of Ordnance Survey on behalf of The Controller of Her Majesty's Stationery Office, Crown Copyright 2004.
All rights reserved. Unauthorised reproduction infringes Crown Copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Licence Number: GD272221


Privacy and cookies 80090 3356 80085 80086 80087 80088 80089 80081 80082 80083 80084 80091 8789 67890 67900 67901 67903 26678 1320 4841 80815 80816 80275 80297 15755 17923 20217 26680 67899 67895 67897 67902 1403 4842 69837 69838 69839 8772 20216 67891 67892 67893 67894 48667 48666 67896 80247 67898 37175 20221 26674 67905 8774 80817 80819 4305 4303 4306 4307 4837 39901 20218 16608 21974 21975 42075 42076 3427 4045 6163 8778 8779 20219 20463 20464 1372 1373 8773 8780 22095 39902 6165 3426 721 722 1738 4286 6164 20213 22096 1311 3472 20439 20440 20441 8790 48255 48256 48257 48258 8788 26544 80092 4264 8768 8787 65605 4302 17925 17926 42077 1739 1740 8770 20220 37426 69873 6596 32599 42064 80094 7696 1732 15709 7696 13170 42063 42066 4287 6241 1309 1733 26679 21976 21977 8781 1731 43105 69718 69719 22097 1371 42070 42071 22098 8782 1310 16652 26675 26676 77913 42068 42072 26652 32607 26690 42079 7617 15708 7617 15708 26663 42078 44469 42067 4836 26734 26735 42082 42080 79727 79729 22099 4834 18998 22100 16360 18984 79728 79730 79731 5941 8460 22101 22102 26732 26733 37423 15024 15055 1529-017.jpg 1529-018.jpg 1529-017.jpg 1529-008.jpg 1529-009.jpg 1529-010.jpg 1529-011.jpg 1529-012.jpg 1529-013.jpg 1529-014.jpg 1529-015.jpg 1529-016.jpg 1586-054.jpg cs89005039.jpg 1499-063.jpg 1499-062.jpg 1499-063.jpg 1529-014.jpg 1529-012.jpg 1529-013.jpg 1586-053.jpg 1529-016.jpg 1529-015.jpg 1529-019.jpg 1529-025.jpg 1529-020.jpg 1529-021.jpg 1529-022.jpg 1529-023.jpg 1529-024.jpg 1529-028.jpg 1529-026.jpg 1529-027.jpg 1529-001.jpg 85c0116.jpg 87c0165.jpg cs95056007.jpg cs95056004.jpg 03c0716.jpg 03c0712.jpg 03c0713.jpg 03c0714.jpg 03c0715.jpg 03c0717.jpg 03c0718.jpg 03c0719.jpg