Back Next
CPAT logo

Llanbrynmair

MAP 2 (Prehistoric sites - yellow, Roman sites - purple, Medieval sites - blue, Post medieval sites - green)


Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, Hawlfraint y Goron 2004.
Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: GD272221

Base map reproduced from the OS map with the permission of Ordnance Survey on behalf of The Controller of Her Majesty's Stationery Office, Crown Copyright 2004.
All rights reserved. Unauthorised reproduction infringes Crown Copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Licence Number: GD272221


Privacy and cookies 67890 67901 8791 8786 48251 48253 48252 65604 8790 48255 48256 48257 48258 8788 26544 80092 720 4264 4288 8768 8787 65605 4302 17925 17926 42077 69875 719 4840 8770 20220 4839 5173 69870 69871 4838 8783 8785 43106 26671 8771 37426 69872 69873 69874 26672 6485 26673 37424 37425 42081 6596 32599 42064 80094 7696 1732 15709 7696 13170 42063 42066 1309 26679 21976 21977 5172 8792 69876 69877 4975 34993 34994 34996 8252 8251 8269 34997 34998 34999 34009 80335 80386 80338 80337 80389 80392 80336 80340 80340 80388 80390 80391 77271 16611 16612 16613 16603 8259 16604 16605 16606 16609 16610 1529-017.jpg 1529-018.jpg 1586-054.jpg cs89005039.jpg cs02041001.jpg 1499-063.jpg 1499-062.jpg 1499-063.jpg 1529-014.jpg 1529-012.jpg 1529-013.jpg 1586-053.jpg cs02041012.jpg cs02041013.jpg cs02041014.jpg cs02041015.jpg 03c0716.jpg 03c0712.jpg 03c0713.jpg 03c0714.jpg 03c0715.jpg cs02041007.jpg cs02041006.jpg cs02041008.jpg cs02041009.jpg cs02041010.jpg