Back Next
CPAT logo

Llanbrynmair

MAP 1 (Prehistoric sites - yellow, Roman sites - purple, Medieval sites - blue, Post medieval sites - green)


Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, Hawlfraint y Goron 2004.
Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: GD272221

Base map reproduced from the OS map with the permission of Ordnance Survey on behalf of The Controller of Her Majesty's Stationery Office, Crown Copyright 2004.
All rights reserved. Unauthorised reproduction infringes Crown Copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Licence Number: GD272221


Privacy and cookies 8251 34009 80335 80339 80386 80387 80338 80337 80389 80392 1316 3872 4437 8254 8265 80336 80340 80340 80388 80390 80391 77271 16611 16612 16613 16603 8259 16604 16605 16606 16609 16610 1673 1674 4976 4070 8267 16607 8258 8255 8256 69596 69597 cs02041005.jpg cs02041012.jpg cs02041013.jpg cs02041014.jpg cs02041015.jpg cs02041007.jpg cs02041008.jpg cs02041009.jpg cs02041010.jpg