CPAT logo
Cartref eto
Gofalu am Archeoleg Eglwysi'r Oesodd Canol
Historic Churches Survey database
Data-bas yr Arolwg o Eglwysi Hanesyddol

Arolwg o Eglwysi Sir Ddinbych

Cynhaliodd Ymddiriedolaeth Achaeolegol Clwyd-Powys yr Arolwg o Eglwysi Sir Ddinbych ym 1996/97, fel rhan o fenter gan Cadw i arolygu a chofnodi pob eglwys hanesyddol yng Nghymru. Cynhyrchwyd y tudalennau gwe a ganlyn or gronfa ddata a grwyd yn sgil yr arolwg, a gallwch weld manylion y 37 o eglwysi a arolygwyd o gyfnodau cyn y ddeunawfed ganrif.

Dewiswch eglwys or rhestr neur map isod. . .

Llanferres Llantysilio Llangollen Trevor Llandegla Clocaenog Llanfwrog Llanychan Ruthin Llanrhudd Llanfair Dyffryn Clwyd Efenechtyd Llanarmon-yn-Ial Cwm Rhuddlan St Asaph Tremeirchion Carrog Llanelidan Derwen Gwyddelwern Bettws Gwerfil Goch Corwen Llandrillo yn Edeyrnion Bryneglwys Henllan Llandrynog Nantglyn Cyffylliog Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch Bodfari Llangwyfan Llanfarchell Llangynhafel Llanynis Meliden Dysserth
Bettws Gwerfil Goch
Bodfari
Bryneglwys
Carrog
Clocaenog
Corwen
Cwm
Cyffylliog
Derwen
Dyserth
Efenechtyd
Gwyddelwern
Henllan
Llanarmon-yn-Ial
Llandegla
Llandrillo yn Edeyrnion
Llandyrnog
Llanelidan
Llanelwy
Llanfair Dyffryn Clwyd
Llanfarchell
Llanferres
Llanfwrog
Llangollen
Llangwyfan
Llangynhafal
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
Llanrhudd
Llantysilio
Llanychan
Llanynys
Meliden
Nantglyn
Rhuddlan
Ruthin
Tremeirchion
Trevor


Ariannwyd Prosiect Arolwg CPAT o Eglwysi Sir Ddinbych gan Cadw fel rhan o arolwg Cymru-gyfan o eglwysi plwyf canoloesol.

This HTML file was produced from the Cadw Churches Survey database & CPAT's Regional Sites and Monuments Record