CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Mynegai Prosiectau
Gofalu am Archeoleg Eglwysi'r Oesoedd Canol

Data-bas yr Arolwg o Eglwysi Hanesyddol


Rhwng 1995 a 1999 noddodd Cadw y pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol yng Nghymru i gynnal arolwg ledled Cymru o eglwysi hanesyddol. Mae'r gwaith hwn, a oedd yn cynnwys ymweld ‚ phob un o'r 976 o eglwysi plwyfol yng Nghymru sy'n dyddio o cyn y 19eg ganrif a'u cofnodi hefyd, wedi cynhyrchu set bwysig o ddata a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol i ymchwilwyr proffesiynol a phreifat, ac i'r cyhoedd yn ogystal. Un o'r ffyrdd y dewisodd CPAT gyhoeddi'r data hwn yw paratoi'r tudalennau canlynol fel rhan o'i gwefan. Mae pob tudalen yn disgrifio un eglwys a gellir ei chyrraedd un ai o fynegai sydd yn nhrefn yr wyddor neu drwy'r map dosbarthu perhnasol. Cynhyrchir tudalennau'r eglwysi unigol yn uniongyrchol o ddata-bas yr arolwg a dim ond yn Saesneg y maent ar gael.

Dewiswch ardal arolwg oír rhestr neuír map isod i weld mynegai o eglwysi yr ymwelwyd ‚ nhw.

flintshi flintshi flintshi flintshi flintshi flintshi flintshi flintshi flintshi flintshi flintshi denbighs denbighs denbighs denbighs denbighs denbighs denbighs eastern eastern eastern eastern wrexham wrexham wrexham Montgome Montgome Montgome Montgome Montgome Montgome radnorshi brecknoc

Arolwg o Eglwysi Sir Frycheiniog

Arolwg o Eglwysi Sir Ddinbych

Arolwg o Eglwysi rhan ddwyreiniol Sir Conwy

Arolwg o Eglwysi Sir y Fflint

Arolwg o Eglwysi Sir Drefaldwyn

Arolwg o Eglwysi Sir Faesyfed

Arolwg o Eglwysi Wrecsam