CPAT logo
Adref eto
Gofalu am Archeoleg Eglwysi'r Oesoedd Canol
Historic Churches Survey database
Data-bas yr Arolwg o Eglwysi Hanesyddol

Arolwg o Eglwysi rhan ddwyreiniol Sir Conwy

Cynhaliodd Ymddiriedolaeth Achaeolegol Clwyd-Powys yr Arolwg o Eglwysi rhan ddwyreiniol Sir Conwy ym 1996/97, fel rhan o fenter gan Cadw i arolygu a chofnodi pob eglwys hanesyddol yng Nghymru. Cynhyrchwyd y tudalennau gwe a ganlyn or gronfa ddata a grwyd yn sgil yr arolwg, a gallwch weld manylion y 16 o eglwysi a arolygwyd o gyfnodau cyn y ddeunawfed ganrif.

Dewiswch eglwys or rhestr neur map isod. . .

Llangwm Cerrigydrudion Llanfihangel Glyn Myfyr Pentrefoelas Llandrillo-yn-Rhos Llysfaen Llanelian-yn-Rhos Llanddulas Abergele Llan San Sir Llanfair Talhaiarn Betws yn Rhos Llanefydd Llansannan Gwytherin Llangernyw
Egwlys Abergele
Egwlys Betws yn Rhos
Egwlys Cerrigydrudion
Egwlys Gwytherin
Egwlys Llanddulas
Egwlys Llandrillo-yn-Rhos
Egwlys Llanelian-yn-Rhos
Egwlys Llanfair Talhaiarn
Egwlys Llanfihangel Glyn Myfyr
Egwlys Llangernyw
Egwlys Llangwm
Egwlys Llannefydd
Egwlys Llan San Sir
Egwlys Llansannan
Egwlys Llysfaen
Egwlys Pentrefoelas


Ariannwyd Prosiect Arolwg CPAT o Eglwysi rhan ddwyreiniol Sir Conwy gan Cadw fel rhan o arolwg Cymru-gyfan o eglwysi plwyf canoloesol.

This HTML file was produced from the Cadw Churches Survey database & CPAT's Regional Sites and Monuments Record