Author: Penny Foreman

Archif Margaret Worthington

Rydyn ni’n ddiweddar wedi cymryd cyfrifoldeb am archif Margaret Worthington fu’n rhedeg Prosiect Clawdd Offa, gyda David Hill, trwy Brifysgol Manceinion. Mae Sophie wedi bod yn gweithio’i ffordd trwyddo; sgroliwch trwodd i’w chyflwyniad i’r archif.   Un rhan hanfodol o’r gwaith y mae’r Ymddiriedolaeth a chontractwyr archaeolegol eraill yn ei wneud yw casglu’r holl wybodaeth…
Read more


04/04/2022 0

The Margaret Worthington Archive

We’ve recently taken on the archives of Margaret Worthington who, with David Hill, ran the Offa’s Dyke Project through the University of Manchester. Sophie has been working her way through it, scroll through to her introduction to the archive.   ***** A vital part of the work undertaken by the Trust and other archaeological contractors…
Read more


04/04/2022 0