Archif Margaret Worthington

Archif Margaret Worthington

04/04/2022 Archives 0

Rydyn ni’n ddiweddar wedi cymryd cyfrifoldeb am archif Margaret Worthington fu’n rhedeg Prosiect Clawdd Offa, gyda David Hill, trwy Brifysgol Manceinion. Mae Sophie wedi bod yn gweithio’i ffordd trwyddo; sgroliwch trwodd i’w chyflwyniad i’r archif.

 

Un rhan hanfodol o’r gwaith y mae’r Ymddiriedolaeth a chontractwyr archaeolegol eraill yn ei wneud yw casglu’r holl wybodaeth at ei gilydd sydd wedi’i chynhyrchu o brosiectau archaeolegol, i greu archif sefydlog, trefnus a hygyrch.  Gall hyn fod yn archif ffisegol, fel cofnodion safle, darluniadau, darganfyddiadau a samplau yn ogystal ag archif digidol, a chedwir y wybodaeth hon ar gyfer ymchwilio a dadansoddi yn y dyfodol.   

Yn ddiweddar, gwnaethon ni dderbyn archif mawr oddi wrth Margaret Worthington a fu, ochr yn ochr â David Hill, yn rhedeg prosiect allgyrsiol trwy Brifysgol Manceinion o’r enw Prosiect Clawdd Offa.  Mae mwyafrif yr archif yn manylu ar waith a wnaed yn y 1970au a’r 1980au, yn archwilio adeiladwaith a graddau Clawdd Offa a gwrthgloddiau llinellol eraill.  Gwnaed dros 100 o gloddiadau yn ogystal â nifer o arolygon a, dros y blynyddoedd, mae’r gwaith hwn wedi cronni i ddod yn archif sylweddol sy’n cynnwys llyfrau nodiadau safleoedd, dyddiaduron, ffotograffau, gohebiaeth, darluniadau, diagramau, mapiau a darganfyddiadau.  Gan nad oes yna gatalog o’r archif ar hyn o bryd, mae Sophie yn gweithio trwy’r dogfennau i gynhyrchu catalog manwl o’i gynnwys a’i gyflwr.  Mewn amser, fe fydd yn cael ei aildrefnu, ei ailosod mewn bocsys a’i adneuo â storfeydd perthnasol i’w storio am y tymor hir.  Rydyn ni hefyd yn gobeithio chwyddo’r Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol perthnasol ag unrhyw wybodaeth newydd a ddaw i’r fei.  

Dros yr wythnosau sydd ar ddod, fe fyddwn ni’n dangos rhywfaint o gynnwys yr archif ichi ac yn rhoi cipolwg ichi ar rywfaint o waith arall y mae archaeolegwyr yn cymryd rhan ynddi i ffwrdd o’r rhychau!