CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto

Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru


Sefydlwyd y pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol yng Nghymru yng nghanol yr 1970au i ymateb i ofynion prysur gynyddol archaeoleg achubol ac i ddarparu gwasanaeth archaeolegol leol unffurf ar draws Cymru gyfan. Mae'r Ymddiriedolaethau, a seiliwyd ar ardal siroedd Clwyd-Powys, Dyfed, Morgannwg-Gwent a Gwynedd, bellach yn darparu amrediad eang o wasanaethau archaeoleg a threftadaeth yn eu priod ardaloedd - o gynnal y Cofnodion o Safleoedd a Henebion a darparu cyngor rheoli archaeolegol a gwasanaethau addysgol i arolygon maes, cloddiadau a dehongli'r dreftadaeth. Mae'r pedair Ymddiriedolaeth yn gwmnau cyfyngedig annibynnol gyda statws elusennau, ac maent yn cyflogi staff archaeolegol proffesiynol gydag amrywiaeth eang o arbenigedd, ac yn derbyn cefnogaeth ariannol gan lywodraeth leol a chenedlaethol, gwaith cytundeb masnachol a hyd yn oed roddion preifat.

A map

De: yr ardaloedd a drinnir gan y pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol yng Nghymru

Manylion cysylltu:

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
7a Stryd yr Eglwys, Y Trallwng, Powys, SY21 7DL
Ffôn: 01938 553670
Ffacs: 01938 552179
E-bost: trust@cpat.org.uk
www.cpat.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
Neuadd y Sir, Caerfyrddin, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 6AF
Ffôn: 01558 823131
Ffacs: 01558 823133
E-bost: cambria@acadat.com
www.acadat.com

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent
Heathfield House, Heathfield, Abertawe, SA1 1RD
Ffôn: 01792 655208
Ffacs: 01792 474469
www.ggat.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Ffordd Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RT
Ffôn: 01248 352535
Ffacs: 01248 370925
E-bost: gat@heneb.co.uk
www.heneb.co.uk