CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Ynghylch CPAT
Beth sy'n newydd?
Addysg
Gwasanaethau
Prosiectau
Cysylltiadau

Gwasanaethau Archaeolegol


Dyma rai o'r gwasanaethau a gynigir gan adran guradurol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys. Os oes angen cyngor neu wybodaeth arnoch ar unrhyw agwedd o archaeoleg yn yr ardal hon, mae croeso i chi gysylltu ni a byddwn yn falch o helpu.

Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol
Y Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol a sut y gellir ei ddefnyddio i ddysgu mwy am archaeoleg a hanes yr ardal hon.

Gwasanaethau Cynllunio
Ynghylch cynllunio a rheoli datblygiad, a rhestr o gytundebwyr archaeolegol ar gyfer ardal Clwyd-Powys.

Hynafiaethau Cludadwy a'r Ddeddf Drysor
Amlinellaiad o gyfraniad CPAT i'r Cynllun Cofnodi Hynafiaethau Cludadwy yng Nghymru a gwybodaeth gyffredinol am Ddeddf Drysor 1996.

Fframwaith Ymchwil Ar Gyfer Archaeoleg Cymru

Tir Gofal
Ynghylch Tir Gofal, y 'cynllun amaethyddol-amgylcheddol fferm gyfan' newydd i Gymru a sut i wneud cais.