CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Ynghylch CPAT
Beth sy'n newydd?
Addysg
Gwasanaethau
Projects
Cysylltiadau

Prosiectau Archaeolegol


Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys bron i bum mlynedd ar hugain yn ôl. Ers hynny rydym wedi ymgymryd ag amrywiaeth eang o brosiectau yn y maes, un ai mewn ymateb i ddatblygiadau arfaethedig neu er mwyn gwella'r cofnod archaeolegol. Yn adran hon ein gwefan fe gewch wybodaeth am lawer o'r prosiectau a'r arolygon mwyaf a gynhaliwyd gennym, a chrynodebau o waith cyfredol a diweddar ac adroddiadau arno. Os daethoch i'r dudalen hon o wefan Cadw, darllenwch y nodyn ar ddiwedd y dudalen hon.

Gwaith prosiect eleni
Adroddiadau cynnydd byr ar waith prosiect cyfredol. Mae logo Cadw yn ymyl y prosiectau yn yr adran hon a gafodd gymorth gan Cadw.

Gwaith prosiect yn ystod y blynyddoedd diwethaf
Adroddiadau cryno ar brosiectau diweddar. Mae logo Cadw yn ymyl y prosiectau yn yr adran hon a gafodd gymorth gan Cadw:Welsh Historic Monuments.

Adroddiadau Prosiect Hirach
Golwg fwy manwl ar rai o'n prosiectau gwaith, gan gynnwys arolygon o fwyngloddiau metel yng Nghlwyd a Phowys ac arolwg o arfordir Clwyd, a phrosiect cofnodi adeiladau diweddar yn Neuadd a gwaith ar Dirweddau Hanesyddol.


Os daethoch i'r dudalen hon o wefan Cadw pam nad ewch chi i Dudalen Flaen CPAT ac edrych ar weddill y safle hwn?
I ddychweyd i wefan Cadw cliciwch yma