CPAT logo
Cymraeg / English
Cartref Eto
Lawrlwytho'r llyfryn Y Rhufeiniaid yng Nghanolbarth Cymru
Golygu / Lawrlwytho paneli dangosydd
Arddangosfa deithiol

Y Rhufeiniaid yng Nghanolbarth Cymru


Caersws

Pentref Caersws a Gaer Rhufeinig

Esgytsiwn efydd o gelc y Trallwng

Ffitiad efydd o gelc y Trallwng

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys wedi paratoi arddangosfa or enw Y Rhufeiniaid yng Nghanolbarth Cymru fel menter ar y cyd ag Amgueddfa Powysland yn y Trallwng. Maer arddangosfan tynnu ar waith prosiect CPAT, a ariannwyd gan Cadw, ar safleoedd milwrol neu sifilaidd Rhufeinig yn rhanbarth Clwyd-Powys. Maen cynnwys cyfres o baneli arddangos dwyieithog, yn manylu ar agweddau ar fywyd y Rhufeiniaid yng nghanolbarth Cymru, a model rhithwir o safleoedd Rhufeinig ac Oes yr Haearn yng Nghaersws ar cyffiniau yng Ngogledd Powys, gan gynnwys y gaer Rufeinig yng Nghaersws ar fryngaer o Oes yr Haearn yng Nghefn Carnedd.

Eitemau o Gelc y Trallwng syn rhan o arddangosfa Y Rhufeiniaid yng
Nghanolbarth Cymru

Roedd y paneli arddangos yn ffurfio rhan o arddangosfa dros dro yn Amgueddfa Powysland yn wreiddiol, ond maent bellach yn ffurfio craidd arddangosfa deithiol CPAT. Os oes gennych ddiddordeb mewn archebur arddangosfa deithiol gyfan hon, neu ran ohoni, cysylltwch Chris Martin at CPAT. Mae modd hefyd lawrlwytho copau digidol or paneli arddangos (mewn fformat PDF) or wefan hon, trwy ddilyn y ddolen isod.Rhan o'r arddangosfa Y Rhufeiniaid yng Nghanolbarth Cymru

Bryngaer Cefn Carnedd

Bu arddangosfa Amgueddfa Powysland yn rhedeg rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2007. Yn ogystal r uchod, fe roddodd gyfle i weld amrywiaeth o arteffactau Rhufeinig a ddarganfuwyd yn lleol, gan gynnwys eitemau o gelc enwog y Trallwng. Celc cyfoethog syn gysylltiedig chladdiad yw hwn, ac fei darganfuwyd ychydig gannoedd o fetrau yn unig or amgueddfa ar ddiwedd y 1950au. Fel rheol, dim ond yn Amgueddfa Cymru yng Nghaerdydd y gellir ei weld. Roedd nifer o fentrau addysgol, gan gynnwys gweithdai i ysgolion yn yr amgueddfa, hefyd ar gael yn ystod yr arddangosfa. Dilynwch y ddolen hon i gael manylion digwyddiadau sydd ar ddod yn Amgueddfa Powysland.

Cynhyrchwyd deunydd arddangos Y Rhufeiniaid yng Nghanolbarth Cymru gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys ar y cyd ag Amgueddfa Powysland. Cynhyrchwyd y model rhithwir gan yr arbenigwr cyfrifiadurol Steve Smith yn gweithio gyda CPAT. Maer prosiect wedi derbyn arian oddi wrth CyMAL, Cadw a Chyngor Sir Powys.Glain gwydr Rhufeinig o Gaer Aberhonddu

Cliciwch yma i weld neu lawrlwytho copau or llyfryn esboniadol Cliciwch yma i weld neu lawrlwytho copau or llyfryn esboniadol y mae CPAT wedii gynhyrchu ynglyn model rhithwir Y Rhufeiniaid yng Nghanolbarth Cymru. Fe fydd angen copi o Adobe Acrobat i ddarllen y ffeiliau hyn dilynwch y dolenni ar y dudalen nesaf i gael y fersiwn ddiweddaraf or rhaglen hon.

Llyfryn Y Rhufeiniaid yng Nghanolbarth Cymru

Cliciwch yma i 'olygu neu lawrlwytho paneli dangosydd Cliciwch yma i weld neu lawrlwythoch copau digidol eich hun o baneli arddangos Y Rhufeiniaid yng Nghanolbarth Cymru Fe fydd angen copi o Adobe Acrobat i ddarllen y ffeiliau hyn dilynwch y dolenni ar y dudalen nesaf i gael y fersiwn ddiweddaraf or rhaglen hon.

I gael mwy o wybodaeth, neu i archebu arddangosfa deithiol Y Rhufeiniaid yng Nghanolbarth Cymru ar gyfer eich lleoliad chi,
cysylltwch Chris Martin yn CPAT.