CPAT logo

Cylchlythyrau Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

Cymraeg/ English

Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho fersiynau PDF o Gylchlythyrau CPAT


Gallwch chi lawrlwytho Cylchlythyr cyfredol CPAT yma

Rhifyn yr Gwanwyn, 2015 . . .

 • Jenny Britnell
 • Cyfeillion CPAT
 • Ysgol Ddydd Flynyddol CPAT
 • Siarter Frenhinol i Sefydliad yr Archaeolegwyr
 • Treftadaeth leol: Y Trallwng - Gwaith Cloddio yng Nghastell Powis
 • Hynafiaethau Cludadwy
 • Gweithio gyda chymunedau - Basn Walton, Sir Faesyfed
 • Gweithio gyda chymunedau - Fforest Clun, Swydd Amwythig
 • Amdanom ni...


Gallwch chi lawrlwytho Cylchlythyr cyfredol CPAT yma

Rhifyn yr Hydref, 2013 . . .

 • Cyfarwyddwr newydd CPAT
 • Bryngaer Caer Ddigoll
 • Hen Caerwys
 • Gwyl Archaeoleg
 • Nantclwyd
 • Rheoli treftadaeth
 • Anheddiad cynhanesyddol a gweithfa haearn canoloesol
 • Melinau a melino
 • Meysydd Awyr / Y Rhyfel Byd Cyntaf


Gallwch chi lawrlwytho Cylchlythyr cyfredol CPAT yma

Rhifyn yr Hydref, 2012 . . .

 • Gwaith pellach yn anheddiad canoloesol yr Hen Gaerwys, Sir y Fflint
 • CPAT yn y Sioe Frenhinol . . . y ffermwyr cynharaf yng nghanolbarth Cymru
 • Darganfod mwy am y celc o arian Rhufeinig yn Nhrefaldwyn
 • O gwmpas gyda CPAT yn 2012
 • Trydydd tymor ym Mhen y Gaer, Sir Frycheiniog
 • Mynachod a magnetomedrau yn abaty Ystrad Marchell
 • Cofnodi neuadd ffrâm bren yng Nglas-hirfryn, Llansilin
 • Yr Ymddiriedolaeth yn diolch i David Rowlands


Gallwch chi lawrlwytho Cylchlythyr cyfredol CPAT yma

Rhifyn yr Gwanwyn, 2012 . . .

 • Ystrad Marchell — abaty diflanedig ar lannau afon Hafren
 • Cylchoedd cynhanesyddol enfawr yn y Gororau
 • Jiwbilîs Brenhinol . . . bryngeyrydd, mapiau a choelcerthi
 • Y Cleddyf yn y Goeden!
 • Didorredd gofod-amser o amgylch tarddle Nant Hindwell
 • Er cof am Bob Jones


Gallwch chi lawrlwytho Cylchlythyr cyfredol CPAT yma

Rhifyn yr Hydref, 2011 . . .

 • Caer ac anheddiad sifil Rhueinig Pen y Gaer, Sir Frycheiniog
 • Anheddiad canoloesol segur Hen Caerwys, Sir y Fflin
 • Dilyn trywydd Cwrsws Hindwell, Sir Faesyfed
 • Datgelu celc o arian Rhufeinig ger Trefaldwyn
 • Cylch cerrig Cerrig Bwlch y Fedw, Sir Ddinbych
 • Digwyddiadau Gwyl Archaeoleg Rydain yn y Trallwng a'r cyffiniau


Fe fydd arnoch angen copi o Adobe Acrobat Reader i ddarllen ffeiliau PDF rhain. Cliciwch ar yr eicon Abobe ar y dde i lawrlwytho’r fersiwn ddiweddaraf o Adobe Acrobat Reader.