CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Sefydliadau Cenedlaethol
Gwasanaethau’r Amgylchedd Hanesyddol
Cofnodion yr Amgylchedd Hanesyddol
Swyddfeydd Archifau a Chofnodion
Amgueddfeydd
Grwpiau a Chymdeithasau
Adnoddau Ar-lein
Awdurdodau Lleol
Cymunedau
mwy o cysylltiadau

Cysylltiadau defnyddiol


Mae’r dudalen hon yn darparu dolenni i nifer o wefannau defnyddiol. Rhai anfasnachol yw’r rhain yn bennaf, ac mae’r mwyafrif ohonynt yn delio â phynciau archaeolegol neu hanesyddol sy’n berthnasol i’ch ardal chi. Er mwyn eu gwneud yn hawdd i’w defnyddio, maent wedi’u grwpio mewn categorďau bras y gellir eu cyrchu o’r ddewislen yng ngholofn chwith y dudalen. A fyddech cystal â rhoi gwybod i Chris Martin yn CPAT am unrhyw ddolenni anghywir neu rai sydd wedi torri.


Sefydliadau Cenedlaethol
Cymru
Cadw
Commissiwn Brenhinol Henebion Cymru
Yr Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru
Cyngor Archaeoleg Brydeinig Cymru
Lloegr
English Heritage
Yr Alban
Historic Scotland
Royal Commission on the Ancient and Histrorical Monuments of Scotland
Council for Scottish Archaeology
Gogledd Iwerddon
Environment and Heritage Service (Northern Ireland)
Ynys Manaw
Manx National Heritage
Y Deyrnas Unedig gyfan
Archaeology Data Service
Association of Local Government Archaeological Officers (ALGAO)
Cyngor Archaeoleg Prydain
Institute for Archaeologists
Cynllun Hynafiaethau Cludadwy
Rescue: The British Archaeological Trust
Clwb Archaeolegwyr Ifanc

brig y dudalen


Gwasanaethau’r Amgylchedd Hanesyddol
Cymru
Ymdiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
Ymdiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
Ymdiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Ymdiriedolaeth Archaeolegol Glamorgan-Gwent
Gwasanaeth Treftadaeth Sir Bwrdeistref Wrecsam
Lloegr
Gwasanaethau'r Amgylchedd Hanesyddol Swydd Gaerlleon
Gwasanaeth Archaeolegol Cyngor Caerloyw
Gwasanaethau Archaeolegol Swydd Henffordd
Gwasanaethau'r Amgylchedd Hanesyddol Cyngor Sir Amwythig
Historic Environment for Local Management (HELM)

brig y dudalen


Cofnodion yr Amgylchedd Hanesyddol
Cymru
Archwilio - Mynediad ar-lein i'r Cofnodion yr Amgylchedd Hanesyddol Gymru
Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
(rhan ddwyreiniol Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Powys, Wrecsam)
Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed - dilyn yr opsiwn Rheolaeth Treftadaeth
(Sir Gaerfyrddin, Sir Ceredigion, Sir Benfro)
Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Glamorgan-Gwent
(Blaenau Gwent, Penybont, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tydfil, Sir Fynwy,
Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, Torfaen, Dyffryn Morganwg)

Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
(rhan gorllewin Conwy, Gwynedd, Ynys Môn)
Cymru Hanesyddol - porth i cofnodion yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru
Lloegr
Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Swydd Gaerlleon
Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Caerloyw
Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Swydd Henffordd
Cofnod yr Amgylchedd Hanesyddol Sir Amwythig
Heritage Gateway - i cofnodion yr amgylchedd hanesyddol i Loegr
Y Deyrnas Unedig gyfan
Informing the Future of the Past - canllawiau ar strwythur a cynnwys CAH

brig y dudalen


Swyddfeydd Archifau a Chofnodion
Cymru
Gwasanaeth Archifau Conwy
Archifau Ceredigion
Archifau Sir Ddinbych
Swyddfa Cofnodion Sir y Fflint
Swyddfa Cofnodion Sir Morganwg
Swyddfa Cofnodion Gwent
Archifau Gwynedd
Archifau Sir Benfro
Swyddfa Archifau Sir Powys
Gwasanaeth Archifau Morganwg Gorllewin
Canolfan Archif ac Astudiaeth Lleol A N Palmer, Wrecsam
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Archifau Cymru
Lloegr
Swyddfa Chofnodion Swydd Gaerlleon
Archifau Gaerloyw
Archifau Sir Henffordd
Archifau Sir Amwythig
Y Deyrnas Unedig gyfan
Y Llyfrgell Prydeinig
Yr Archifau Genedlaethol

brig y dudalen


Amgueddfeydd
Conwy
Amgueddfa Llandudno
Amgueddfa Elusendy Llanrwst
Bwthyn New York, Penmaenmawr
Amgueddfa Syr Henry Jones, Llangernyw
Sir Ddinbych
Castell Bodelwyddan
Oriel Llyfrgell Dinbych
Amgueddfa Y Rhyl
Carchar Rhuthun
Sir y Fflint
Amgueddfa Bwcle
Parc Treftadaeth Greenfield Valley, Treffynnon
Amgueddfa Yr Wyddgrug
Powys
Amgueddfa ac Oriel Celf Brycheiniog
The Judge's Lodging, Llanandras
Amgueddfa Llanidloes
Amgueddfa Defnydd Y Drenewydd
Amgueddfa Powysland, Y Trallwng
Amgueddfa Sir Faesyfed, Llandrindod
Amgueddfa Cof Robert Owen, Y Drenewydd
Amgueddfa'r Hen Cloch, Trefaldwyn
Wrecsam
Canolfan Treftadaeth Bersham
Amgueddfa Cyngor Bwrdeistref Wrecsam
Amgueddfeydd arall
Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth, Ceredigion
Amgueddfa Grosvenor, Caer
Amgueddfa ac Oriel Celf Henffordd, Sir Henffordd
Amgueddfeydd Genedlaethol, Lerpwll
Castell Cyfartha, Merthyr Tydfil
Amgueddfa Abergavenny, Sir Mynyw
Amgueddfa Castell Nedd, Castell Nedd Port Talbot
Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdare, Rhondda Cynon Taf
Amgueddfa Llwydlo, Sir Amwythig
Amgueddfa ac Oriel Celf, Amwythig, Sir Amwythig
Amgueddfa Genedlaethol Cymru
Amgueddfa Prydeinig
24 Hour Museum

brig y dudalen


Grwpiau a Chymdeithasau
Chymdeithasau Hanesyddol Sirol
Bristol & Gloucestershire Archaeological Society
Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin
Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych
The Historic Society of Lanacashire and Cheshire
Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd
Powysland Club - am Sir Drefaldwyn
Radnorshire Society
Shropshire Archaeological and Historical society
The Woolhope Club - am Sir Henffordd
Cymdeithasau Archaeolegol Lleol
Bagillt History Club
Cymdeithas Etifeddiaeth Bagillt
Chester Archaeological Society
Oswestry & Border History & Archaeology Group
St Asaph Archaeology Society
Grwpiau Arbenigol
AditNow - archwiliad cloddfa
Airfield Research Group
Association for Industrial Archaeology
Ancient Monuments Society
Ancient Yew Group
The Battlefields Trust
British Sundials Society
Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru
Capel, Cymdeithas y Treftadaeth Capeli yng Nghymru
The Chapels Society
Churches Conservation Trust
Defence of Britain project
Follies Fellowship
Friends of Friendless Churches
Garden History Society
Georgian Group
Historic Churches Preservation Trust
Historic Houses Association
Historical Metalurgy Society
Letter Box Study Group
Mausolea and Monuments Trust
Cymdeithas Maldwyn
National Piers Society
Offa's Dyke Association
Oral History Society
Rhydymwyn Valley History Society
Society for Church Archaeology
Society for the Protection of Ancient Buildings
Shropshire Historic Churches Trust
Victorian Society
War Memorials Trust
Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru
Ymddiriedolaeth Cadwraeth Mwynfeydd Cymru
Cymdeithas Melinau Cymru
Cymdeithasau Amwynder
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog
Cymdeithas Mynyddoedd Cambria
Troedffordd pellter-hir Ffordd y Sistersiaid
Ymddiriedolaeth Cwm Elan
Hanes Teuluoedd
Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd
Cymdeithas Achyddol Maldwyn
Powys Family History Society
Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Undebol Cymru
GENUKI

brig y dudalen


Adnoddau ar-lein
Cymru
Coflein - Cronfa ddata ar-lein Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru
Casgliad y Werin Cymru
Castles of Wales
Casglu'r Tlysau
Treftadaeth Powys ar-lein
Megalithic Wales
Yr Alban
Royal Commission on the Ancient and Historic Monuments of Scotland - data-basau ar lein
PASTMAP - cwestiynu-map ar-lein o data-basau Cenedlaethol a Rhanbarthol
Scottish Cultural Resources Access Network - SCRAN
Lloegr
Images of England - adnodd cyflun ar-lein i Lloegr
Pastscape - mynediad ar-lein i'r Cofnod Henebion Cenedlaethol i Lloegr
View finder - adnodd cyflun ar-lein i Lloegr
Y Deyrnas Unedig a pellach
Benchmark Database - the UKs OS benchmarks
The British and Irish Archaeological Bibliography
British Castles
Castles of Britain
Church Plans On-line
Cultural Heritage Search Engine
Current Archaeology
Discovering Historic Shropshire
Funiclular Railways of the UK
Geograph British Isles - a project to photograph every OS grid square
Great Britain Historical Database Online
HEIRNET - the Historic Envirnoment Rescources Information Network
HEIRPORT - the Historic Envirnoment Rescources Information Portal
Internet Archaeology
Looking at Buildings
Oswestry History website - online gateway to heritage information in the borders
Parks and Gardens UK
Pevsner Architectural Guides
Public Monument and Sculpture Association, National Recording Project
Stonepages
UK Database of Historic Parks and Gardens
UK National Inventory of War Memorials
Workhouses - history and information

brig y dudalen


Awdurdodau Lleol
Parc Genedlaethol Bannau Brycheiniog
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Sir Y Fflint
Cyngor Sir Powys
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham
Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Cynulliad Cenedlaethol Cymru / Llywodraeth Cynulliad Cymru

brig y dudalen


Cymunedau
Presteigne & Norton Website
Welshpool Town Council
Welshpool Partnership

brig y dudalen


. . . . a llawer mwy
Yr Eglwys yng Nghymru
Heritage Lottery Fund
National Statistics On-line
Office of Public Sector Information
Powys Association of Voluntary Organisations
Association of National Park Authorities
National Trust
National Trust, Wales
National Trust for Scotland
Farming and Wildlife Advisory Group (FWAG)
Commissiwn Coedwigaeth, Cymru
Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Brecknock Wildlife Trust
Montgomeryshire Wildlife Trust
North Wales Wildlife Trust
Radnorshire Wildlife Trust
The Wildlife Trusts
Mid-Wales Tourism
Visit Wales
Mid-Wales Index
North Wales Index
Data Wales
Network Wales
Wales on the Web
Who's Who in the Welsh Environment

brig y dudalen