CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Addysg

Taflenni cysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol


Dyma restr o'r taflenni addysgol mae CPAT wedi eu cynhyrchu i ysgolion lleol. Mae croeso i chi eu hargraffu a'u llungop´o i'w defnyddio am ddim yn yr ystafell ddosbarth. Os ydyn nhw'n ddefnyddiol ac os hoffech chi wneud cyfraniad at gost ein gwaith, fe fyddem yn falch iawn o glywed gennych chi.

Bywyd Pob Dydd yn y Gorffennol
Golwg ar fywyd pob dydd o'r cyfnod cynhanesyddol a'r canoloesoedd (Cyfnod Allweddol 1)

Y Bobl Gynharaf
Aneddiadau, arferion claddu a chrefydd cynhanesyddol ( Cyfnod Allweddol 2 - Bywyd yng Nghymru a Phrydain Gynnar)

Y Celtiaid yng Nghymru
Pwy oedden nhw a pha fath o bobl oedden nhw, ble roedden nhw'n byw? ( Cyfnod Allweddol 2 - Bywyd yng Nghymru a Phrydain Gynnar )

Y Rhufeiniaid yng Nghymru
Goresgyniad a'r bywyd Rhufeinig ( Cyfnod Allweddol 2 - Bywyd yng Nghymru a Phrydain Gynnar )

Cymru Gristnogol Gynnar: seintiau a brenhinoedd
Cymdeithas Geltaidd y canoloesoedd cynnar( Cyfnod Allweddol 2 - Bywyd yng Nghymru a Phrydain Gynnar )

Tai a Theuluoedd
O'r cyfnod Neolithig i'r cyfnod modern(Key Stage 2 - Astudiaeth o Thema Hanesyddol)

Bwyd a Fframio
Ffarmio yn ystod y cyfnod cynhanesyddol a'r canoloesoedd ( Cyfnod Allweddol 2 - Astudiaeth o Thema Hanesyddol )

Deall Archaeoleg
Eglurhad syml o dechnegau archaeolegol a dulliau dehongli tystiolaeth gydag awgrymiadau ar gyfer prosiectau/ymweliadau i fyfyrwyr ( Cyfnod Allweddol 2 - Elfennau Allweddol: Ymwybyddiaeth gronolegol/ ymholi hanesyddol)

Aneddiadau a Thirwedd y Canoloesoedd
O gestyll i fyntiau i gyfundrefnau caeau ac arferion amaethyddol ( Cyfnod Allweddol 3 - Cymru a Phrydain yn y Byd Canoloesol)

I gael gwybodaeth a chyngor pellach cysylltwch â Swyddog SMR yr Ymddiriedolaeth yn y cyfeiriad yma os gwelwch yn dda.