CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Addysg

Arweinlyfrau Byr i Safleoedd Archaeolegol yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru


Click for guides

Paratowyd y rhestr ganlynol o daflenni arweiniol byrion i'w defnyddio gyda'r pecynnau addysgu a'r deunyddiau addysgol eraill a gynhyrchwyd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys i hybu'r defnydd o archaeoleg o fewn y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru. Eu nod yw darparu gwybodaeth gryno i athrawon (ac eraill) sy'n dymuno ymweld â safleoedd lleol yng nghanolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru fel rhan o'r maes llafur Hanes.

Dim ond at sampl o'r safleoedd yr hoffech ymweld â nhw, efallai, y mae'r taflenni arweiniol isod yn cyfeirio. Os ydych yn chwilio am enghreifftiau pellach o safleoedd lleol y gallech ymweld â nhw mae croeso i chi gysylltu â Chofnod o Safleoedd a Henebion a Gwasanaeth Rheoli Treftadaeth Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys i drafod awgrymiadau.

Yr olion Archaeolegol ger Llyn Brenig
Arweiniad byr i'r claddfeydd cynhanesyddol a'r hafotai canoloesol a ailadeiladwyd o gwmpas cronfeydd Brenig ger Rhuthun yng ngogledd Cymru.

Bryngaer Caer Drewyn
Arweiniad byr i fryngaer Oes Haearn Caer Drewyn ger Corwen yng ngogledd Cymru

Bryngaer Ffridd Faldwyn
Arweiniad byr i fryngaer Oes Haearn Ffridd Faldwyn ger Trefaldwyn yng nghanolbarth Cymru

Bryngaer Moel Fenlli
Arweiniad byr i fryngaer Moel Fenlli a bryngaerau eraill o'r Oes Haearn ar Fryniau Clwyd yng ngogledd Cymru

Caer Rufeinig, Y Gaer, Aberhonddu
Arweiniad byr i'r Gaer Rufeinig ger Aberhonddu yng nghanolbarth Cymru

Bryngaer a Chastell Dinas Brân
Arweiniad byr i'r castell canoloesol a'r fryngaer o'r Oes Haearn ar safle Castell Dinas Brân ger Llangollen yng ngogledd Cymru

Castell Hen Domen
Arweiniad byr i'r mwnt a beili Normanaidd, Hen Domen ger Trefaldwyn yng nghanolbarth Cymru

Cestyll Tre-twr, Bronllys a Llanfair ym Muallt
Arweiniad byr i'r tri chastell canoloesol yn Sir Frycheiniog, canolbarth Cymru

Castell Trefaldwyn
Arweiniad byr i'r castell canoloesol yn Nhrefaldwyn yng nghanolbarth Cymru

Castell Tinboeth a Chastell Maesyfed
Arweiniad byr i'r ddau gastell canoloesol yn Sir Faesyfed yng nghanolbarth Cymru

Cestyll y Fflint, Rhuddlan a Dinbych
Arweiniad byr i dri chastell canoloesol yng ngogledd Cymru

Abaty Glyn y Groes a philer Eliseg
Arweiniad byr i'r Abaty Sistersaidd yng Nglyn y Groes a'r cofadail i Eliseg gerllaw o'r canol oesoedd cynnar, ger Llangollen yng ngogledd Cymru

I gael gwybodaeth a chyngor pellach cysylltwch â Swyddog SMR yr Ymddiriedolaeth yn y cyfeiriad yma os gwelwch yn dda.

Llyn Brenig Caer Drewyn Hillfort Valle Crucis Abbey and Eliseg's Pillar Castell Dinas Bran Hen Domen Castle Montgomery Castle Castell Tinboeth and New Radnor Castle Tretower Castles Brecon Gaer Roman Fort Rhuddlan Castle Ffryd Faldwyn Hillfort Flint Caslte Clwydian Hillforts Builth Wells Castle Bronllys Castle