CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto

Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg YACP


Hoffem wahodd y cyhoedd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar ein Cynllun Iaith Gymraeg newydd sbon. Bydd yr ymgynghoriad yn para 4 wythnos, gan orffen ar 15 fed medi 2014.

Er mwyn bod dewis iaith ein defnyddwyr yn cael ei barchu, mae Ymddiriedolaeth Archaeologol Clwyd Powys wedi mabwysiadu'r egwyddor o drin y Saesneg a'r Gymraeg ar sail ei bod yn gyfartal wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru. Drwy'r cynllun yma dengys sut byddwn yn gweithredu’r egwyddor honno wrth ddarparu gwasanaeth i'r cyhoedd.

Paratowyd y cynllun gwirfoddol yma trwy ddilyn cyngor Comisiynydd y Gymraeg yn ôl Deddf yr Iaith Gymraeg 1993. Yn dilyn yr ymgynghoriad gobeithiwn dderbyn cymeradwyaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Os bydd eich sylwadau yn sôn am ran benodol o'r ddogfen, yna a fyddech chi mor garedig â nodi'r dudalen a rhif y paragraff.

Dilynwch y cyswllt i weld y Cynllun Iaith Gymraeg newydd.


Privacy and cookies