CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Ynghylch CPAT
Beth sy'n newydd?
Addysg
Gwasanaethau
Prosiectau
Cysylltiadau

Ynghylch CPAT


I gael gwybod mwy am Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys...

Ynghylch y corff
Mae'r dudalen hon yn egluro sut mae CPAT wedi ei drefnu a'i ariannu, a'r hyn rydym ni'n ei wneud

Dewch i gwrdd â'r staff
Proffiliau cryno o'r staff, eu rôl o fewn yr Ymddiriedolaeth a'u diddordebau

Cysylltwch â ni
Ein cyfeiriad, rhif ffôn a ffacs, a chyfle i ddweud eich barn am y wefan hon trwy lenwi ein holiadur

Ffenestri ar y Gorffennol
Arolwg o 20 mlynedd cyntaf gwaith ymchwil archaeolegol CPAT yng nghanolbarth a gogledd Cymru

Adolygiadau blynyddol
Adolygiad o'r gwaith y blwyddyn gan CPAT

Adroddiadau blynyddol
Adroddiadau blynyddol CPAT

Llyfryddiaeth CPAT
Rhestr o lyfrau cyhoeddedig ac anghyhoeddedig
Plât efydd sgwâr y daethpwyd o hyd iddo ym 1872 fel rhan o gelc mawr o waith metel dan ragfur cwymp bryngaer Moel Hiraddug yn Sir y Fflint yw'r ddelwedd ar frig pob tudalen yn ein gwefan. Mae'r plac ryw 152mm o hyd ac mae ganddo gylchig ganolog yn cynnwys patrwm chwrligwgan gyda stribynnau. Mae'r fogail ganolog wedi'i thrydyllu, a'r corneli hefyd, sy'n awgrymu ei fod unwaith ynghlwm wrth wrthrych arall a ddefnyddiwyd o bosibl i addurno cistan bren. Tybir ei fod yn dyddio o flynyddoedd cynnar y ganrif 1af CC. © CPAT CS-00-27