CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Ynghylch CPAT

Ffenestri ar y Gorffennol

Adolygiad o 20 mlynedd cyntaf CPAT o ddarganfod


Croeso i Ffenestri ar y Gorffennol. Mae'r adolygiad hwn o'r hyn mae CPAT wedi ei gyflawni yn ystod ei 20 mlynedd cyntaf a sut mae'r gwaith hwn wedi ychwanegu at ein dealltwriaeth o hanes Cymru. Gellwch ddarllen y wybodaeth hon un ai fesul cyfnod neu drwy glicio ar le ar y map isod i gael gwybod am safle penodol a grybwyllir yn y testun. Gobeithio y byddwch yn cael y tudalennau hyn yn gyflwyniad diddordol a defnyddiol i archaeoleg canolbarth a gogledd-ddwyrain Cymru.

Prestatyn Dinorben Pentre Farm Capel Spon Tandderwen Denbigh Nant y griafolen Althrey Hall Penley Old Hall Halghton Lodge Llwyn Bryn-dinas Pennant Melangell Carneddau Nantiago Mine Penyclun Mine Tomen Llansantffraid Capel Maelog Cwrt Llechrhyd New Radnor Corn Du Gwernvale Tretower Glanfeinion Caersws Bishop's Moat Collfryn Four Crosses Breiddin Varchoel Lane Trelystan Dyffryn Lane Forden Gaer Montgomery

Os hoffech brynu copi o'n llyfryn lliw Windows on the Past, ysgrifennwch atom os gwelwch yn dda gyda'ch enw a'ch cyfeiriad a siec am 3.00 ac fe rown ef yn y post cyn gynted â phosibl.

Rhagarweiniad

Mesolithig - Neolithig gynnar 8000 - 3000 CC

Oes Neolithig Ddiweddar tan yr Oes Efydd 3000 - 1500 CC

Oes Efydd Ganol a Diweddar 1500 - 600 CC

Yr Oes Haearn 600 CC - OC 50

Y Cyfnod Rhufeinig OC 50 - 400

Y Canol Oesoedd Cynnar OC 400 - 1100

Y Canol Oesoedd OC 1100 - 1500

Y Canol Oesoedd Diweddar i'r cyfnod Modern cynnar OC 1500 - 1900

Llyfryddiaeth - llyfryddiaeth ddethol o adroddiadau cyhoeddedig ac anghyhoeddedig ar brosiectau yr ymgymerodd CPAT hwy.