CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Ynghylch CPAT

Manylion cysylltu


Photograph of our office Cyfeiriad ein prif swyddfa yw:

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
41 Stryd Lydan
TRALLWNG
Powys
SY21 7RR

Ffôn. 01938 553670
Ffacs. 01938 552179
e-bost. trust@cpat.org.uk

Oriau'r swyddfa: 9.00am - 1.00pm a 2.00pm - 5.00pm, Llun - Gwener
Ar Gau: Gwyliau Banc

Lleolir ein swyddfeydd ar ddau lawr uchaf hen adeilad briciau yn Stryd yr Eglwys a gyrhaeddir o'r cefn.
Gellwch ymweld â ni (trwy apwyntiad os gwelwch yn dda) i weld ein Cofnodion o Safleoedd & Henebion neu archifau eraill, neu i drafod amryw faterion gyda'n staff.

Yn anffodus, dyw'r swyddfa ddim yn addas i rai sydd angen mynediad cadair olwyn. Mae'n ddrwg gennym - stepiau at yr adeilad ac yna'r grisiau serth a throellog! Fodd bynnag, byddwn yn falch iawn o ateb eich ymholiadau ar y ffn neu drwy'r post.