CPAT logo
Cymraeg / English
Adref Eto
Yn l i hafandudalen
Caer Digoll

Gofalu am yr heneb


CPAT 2629-0008

Fel y nodwyd yn yr adran ragarweiniol, prif nod y fenter newydd hon yw sicrhau cadwr safle ai amgylchoedd, au rheoli yn y tymor hir er budd a mwynhad y cyhoedd. Ein gobaith felly yw datblygu strategaeth warchod ai rhoi ar waith, gydag amcanion yn y tymor byr, y tymor canolig ar tymor hir, yn cwmpasur materion a ganlyn:

Mynediad y cyhoedd
Sicrhau bod llwybrau, giatiau a chamfeydd yn cael eu cynnal au cadwn briodol. Monitro a rheoli effaith ymwelwyr ar y safle, gan gynnwys cerddwyr ar hyd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, ymwelwyr anffurfiol ac ymweliadau grwpiau wediu trefnu.

Rheolir heneb
Sicrhau bod y cloddweithiau gweladwy ar dyddodion claddedig yn y tu mewn yn cael eu hamddiffyn rhag difrod.

Bioamrywiaeth
Edrych ar yr opsiynau gorau o ran disodlir amgylchedd coetir bresennol threfn defnydd tir newydd a chynaliadwy syn ystyried yr amgylchedd naturiol ac yn sicrhau cyn lleied phosibl o ddifrod ffisegol ir safle.